ul. Wiejska 57 lok 9, 08-400 Garwolin

503 751 824, 25 682 38 59

psycholog-gaya@wp.pl

mgr Magdalena Klepacka-Chudy

Logopeda, Audiolog, Neurologopeda

Posiadam przygotowanie zawodowe przekraczające europejskie standardy kształcenia logopedów określone przez CPLOL (Conite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L′Union Europeenne - Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej). Ukończyłam: szkolenia z zakresu logorytmiki, kursy języka migowego i fonogestów, warsztat nowoczesnego logopedy, szkolenie z zakresu metody krakowskiej.

Prace dyplomowe poświęciłam tematyce neurologopedycznej (afazja i dyzartia). Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyte w wielu placówkach służby zdrowia i oświaty (szpital, przychodnia lekarska, szkoły, przedszkola, zakład opiekuńczo-leczniczy, dom seniora). Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różne zaburzenia mowy. Oferuję profesjonalną pomoc logopedyczną i neurologopedyczną wspartą gruntowną wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem.

DZIECI

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji w: jąkaniu, autyzmie, zespole Aspergera, zespole Downa i innych zaburzeń genetycznych, mózgowym porażeniu dziecięcym
 • diagnoza i terapia wad wymowy:

- seplenienie (nieprawidłowa artykulacja głosek dentalizowanych s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dź )

- rotacyzm (nieprawidłowa artykulacja głoski r )

- kappacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzycznych k, ki )

- gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzycznych g, gi )

- lambdacyzm (nieprawidłowa wymowa lub brak głoski l )

- mowa bezdźwięczna (zaburzenia w relacji dźwięczności, które polegają na nie wymawianiu głosek dźwięcznych; zaburzeniom dźwięczności może ulegać 13 par opozycji fonologicznych: b - p, bi - pi, d - t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś).

 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • wczesna interwencja logopedyczna (dzieci od 0 do 3.roku życia)
 • nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną (dzieci od 3. roku życia)

DOROŚLI

 • diagnoza i terapia osób z afazją (zaburzenia mowy, powstałe w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu i upośledzające proces mówienia i/lub rozumienia mowy)
 • rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi (choroba Alzheimera, inne rodzaje otępienia, choroba Parkinsona)
 • ćwiczenia dykcji i emisji głosu
 • diagnoza i terapia wad wymowy
 • diagnoza i terapia innych zaburzeń mowy
 • logopedia medialna w teorii i praktyce
Do góry

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.