ul. Wiejska 57 lok 9, 08-400 Garwolin

503 751 824, 25 682 38 59

psycholog-gaya@wp.pl

mgr Anetta Stobiecka - Donicz

Specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, profilaktyk szkolny i rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA, edyfikator rodzinny.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową  w tym uzależnień, profilaktyką szkolną i rodzinną. W pracy szczególnie interesują mnie obszary związane z dynamiką procesów grupowych, zarządzaniem zmianą, wpływem społecznym, motywacją, umiejętnościami interpersonalnymi oraz zarządzanie konfliktem.

Pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizjii.

Nieformalnie: lubię wyzwania i odważnie  wyrażam swoje zdanie, rzeczywistość oceniam w oparciu o fakty i logiczne argumenty.

Działam – to najlepszy sposób uczenia się.

Do góry

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.