ul. Kościuszki 52 lok. 7, 08-400 Garwolin

503 751 824

psycholog-gaya@wp.pl

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Opublikowano:

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w celu spowodowania, pozytywnych zmian w sferze poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej dziecka. Wskutek występowania zaburzeń dziecko doświadcza problemów podczas nauki szkolnej, występującej w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysowania.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braku w wiadomościach, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, wzmocnienie wiary we własne siły, ograniczenie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Terapia ta dedykowana jest również dla DZIECI ZDROWYCH wykazujących trudności w przyswajaniu materiału szkolnego.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci przedszkolnych z grypy ryzyka DYSLEKSJI, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności:

          - czytania - DYSLEKSJA

          - dobrego poziomu graficznego pisma - DYSGRAFIA

          - poprawnego pisania - DYSORTOGRAFIA

          - matematyki - DYSKALKULJA

 • dzieci z zaburzeniami KONCENTRACJI
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z zaburzoną KOORDYNACJĄ wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

Dobór odpowiedniej metody pracy z dzieckiem podyktowany jest jego największymi trudnościami i deficytami.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne są przeprowadzone z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią.

 

Do góry

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się
na wizytę, zostaw swoje dane.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Gaya Diagnoza i Terapia w celu udzielenia informacji o funkcjonowaniu placówki. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji zwrotnej. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.